Logo


De Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie houdt zich bezig met allerlei sociale activiteiten die op school plaatsvinden. Zo organiseert de AC onder andere de schoonmaakavonden, inkoop van kerstbomen,  sinterklaasfeest, koffieochtenden, schoolvoetbaltoernooi en de wandeldriedaagse. Ook wordt de AC ingeschakeld bij terugkerende activiteiten die door de school/het schoolteam zelf georganiseerd worden (kerstviering, informatieavonden, afscheid groep 8, schoolreisjes etc.) Uiteraard is er altijd ruimte voor nieuwe activiteiten en ideeën.

Er wordt regelmatig vergaderd en de financiën (van o.a. de ouderbijdragen) worden samen met de penningmeester beheerd.

De activiteitencommissie bestaat momenteel  uit de volgende leden / ouders:

Karin Brouwer
Dana Kamphuis
Chi van Gelder
Bas Lambers
Gerjan Kulsdom
Gerard Brouwer
Sander Dieker
Bart Lip
Marieke Tijding

Namens het schoolteam zijn dit:

  • Renate Pekkeriet
  • Froucke Hoekstra

 (Contactinformatie (telefoonnummers / e-mailadressen) van de AC leden zijn te vinden in de schoolgids)